Kontakt

Weltori Group Sp. z o.o.

Dział Handlowy

Łukasz Janiak – zachodnia Polska
Marek Wiśnik – wschodnia Polska

Nadzór Technologiczny

Giuliano Condimenti